Customer Register

ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
รหัสโค๊ดสินค้าหลังกล่อง
หมายเลขใบรับประกัน
รุ่นมือถือ
วันที่ซื้อสินค้า
ร้านค้าที่ซื้อ/iStudio
สาขา/ห้าง
จังหวัด
อัพโหลดรูปใบเสร็จ
เลขIMEIโทรศัพท์มือถือ ( วิธีดูเลข IMEI กด*#06# )

ใบรับประกันสินค้าที่มากับกล่อง *

กล่องบรรจุสินค้า *

รูปถ่ายสินค้าที่ชำรุดเพื่อการประเมินเบื้องต้น *

ใบเสร็จ พร้อมวันที่ซื้อสินค้า


การรับประกันจะคุ้มครองกรณีที่ ฟิลม์กระจกกันรอยแตกร้าวจากการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้เท่านั้น

การรับประกันจะคุ้มครองเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

ระยะเวลารับประกันสินค้า 6 เดือน นับจาก วันที่ซื้อสินค้า

การรับประกันจะรับประกัน ฟิลม์กระจก 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบรับประกัน เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (6เดือน / 1 ครั้ง)

ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดกลับมาที่บริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทเพื่อประเมินและตรวจเช็คสินค้าก่อนทำการรับประกันสินค้า
หากตรวจเช็คสินค้าและตรงตามเงื่อนไข ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ตามที่อยู่ลงทะเบียน

ค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อใช้สิทธิในการเคลม ในกรณีใบรับประกันสูญหาย บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเคลมสินค้า

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนการรับประกันในระบบ ONLINE เท่านั้นภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้าเท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิในการเคลมสินค้าและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง


E-Mail : hishieldgadget@gmail.com

Line : @hishieldgadget

Inbox Facebook : https://goo.gl/VZmxrK

Hotline : 095-515-5592